راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


برگ پژمرده

هر برگ سر میوه شدن دارد

هر پگاه٫هر شامگاه

هیچ چیز برخاک جاودانه نیست

مگر دگرگونی٫مگر گریز

زیباترین تابستان نیز

به خود خواهد دیدهنگامه ی خزان و پژمردگی را

بر جای ایست ای برگ٫آرام و پرشکیب

آن گاه که باد هوای ربودنت را دارد.

بازی کن نقشت را و پایداری مورز

بگذار به آرامی رخ دهد.

خود را به بادی بسپار که می شکندت

و وزان به خانه می بردت.

پرسه زدن در مه اثر هرمان هسه

ترجمه از رضا نجفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برچسب ها:
منبع مطلب